722 MILIONŮ KORUN NA VZDĚLÁVÁNÍ

KVĚTEN 2010 – DUBEN 2012

Ministerstvu zdravotnictví se podařilo zajistit finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky a prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovat dva unikátní projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Vzhledem k dlouholeté tradici a rozsáhlým zkušenostem v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotníků byl Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ustanoven generálním dodavatelem.

Individuální projekt MZČR vzdělávání nelékařů

Projekt "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech." 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001. Byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

projektové novinky

přehled vzdělávacích akcí pořadaných projektem

informace pro účastníky vzdělávacích aktivit

informace pro realizátory vzdělávacích aktivit

informace pro zaměstnavatele

Cílem projektu bylo zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí. Vzdělávací akce probíhaly v letech 2010–2013. 

Individuální projekt MZČR vzdělávání lékaakcířů

Projekt "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech." 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002. Byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

projektové novinky

přehled vzdělávacích akcí pořadaných projektem

informace pro účastníky vzdělávacích aktivit

informace pro realizátory vzdělávacích aktivit

informace pro zaměstnavatele

Cílem projektu bylo zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť s ohledem na prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí a zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí.

Nabídka e–kurzů