2. workshop individuálních projektů

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Dne 20. 9. 2012 se v prostorách hotelu ILF, Praha 4, konal 2. workshop individuálních projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávání lékařů“ a „Vzdělávání nelékařů“. Workshopu se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí společně se zástupci generálního dodavatele obou projektů (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), odborných společností a profesních organizací a realizátorů vzdělávacích aktivit.

Program workshopu byl rozdělen do dvou bloků. V prvním dopoledním bloku zazněly zajímavé prezentace shrnující silné i slabé stránky projektů a zároveň nabízející širší pohled na problematiku vzdělávání zdravotníků v ČR. V druhém, odpolední bloku, který otevřel MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, přítomní v diskusi zhodnotili přínos projektu  v oblasti vzdělávání, nutnost pokračování v tomto započatém trendu i do budoucna, s ohledem na zákonnou povinnost  profesního celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařů. Zaznělo zde i několik doporučení pro přípravu dalších projektů v budoucnu. Moderování workshopu se profesionálně zhostil šéfredaktor Zdravotnických novin pan Jan Kulhavý.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
www.vzdelavani-zdravotniku.cz