Certifikované kurzy

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

 Cílem certifikovaného kurzu jbylo získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v lékařských oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle vyhlášky 185/2009 Sb. zákona č. 95/2004 Sb. Vzdělávací programy jsou zveřejněny ve věstnících  MZ ČR na webových stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/) a dále na webových stránkách IPVZ (http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-programy.aspx?skupina=9).

Do certifikovaných kurzů mohli vstupovat pouze lékařští zdravotničtí pracovníci, kteří již získali odbornou způsobilost a splňují další podmínky pro přihlášení do certifikovaných kurzů v rámci projektu. Po absolvování dílčího modulu vzdělávacího programu vydalo akreditované pracoviště účastníkovi Potvrzení o účasti. Vystavení Certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti bylo však vázáno mimo standardní podmínky (tj. absolvování všech modulů vzdělávacího programu, tedy jak jeho teoretické tak praktické části a následně úspěšné vykonání závěrečné zkoušky) rovněž na odevzdání evaluačního (hodnotícího) dotazníku v elektronické podobě na e-mail koordinátora teoretické části vzdělávacího programu IPVZ.

Absolvováním certifikovaného kurzu získal lékařský zdravotnický pracovník zvláštní odbornou způsobilost.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů z mimopražských zařízení. Lékař účastnící se CK musel mít většinu svého pracovního úvazku mimo hlavní město Prahu po dobu trvání projektu.

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.