Další formy vzdělávání

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

IPVZ v rámci projektu „Prohlubování vzdělávání lékařů“ (dále jen Projekt), jehož je generálním dodavatelem, vytvořilo na základě reálných potřeb a požadavků odborné veřejnosti a odborných společností nové vzdělávací aktivity.

Kurzy „Aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví“ (MKF)

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) je nástroj Světové zdravotnické organizace WHO) k hodnocení zdraví a disability, která je výsledkem dlouhodobé intenzivní práce špičkových odborníků z celého světa. Vznikla díky rozsáhlé mezinárodní a multidisciplinární spolupráci, je řízena vědeckými principy a podrobována rozsáhlým praktickým zkouškám. Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zavedl MKF jako oficiální klasifikaci vyhláškou s platností od 1. července 2010. Podle této vyhlášky je každý ošetřující lékař povinen používat klasifikaci MKF, pokud u pacienta zjistí zdravotní stav s určitým stupněm disability, která bude dlouhodobého nebo trvalého charakteru. Vzdělávací kurzy v rámci této aktivity byly spuštěny v lednu 2012 a byl o ně velký zájem.

Odborné kurzy/stáže

Odborné kurzy, stáže, kongresy a školící akce nabízené v rámci této vzdělávací aktivity bylo možné využít jako přípravu k atestacím i jako formu kontinuálního vzdělávání. Jednalo se o nepovinné vzdělávací akce v rámci specializačního vzdělávání či volitelné vzdělávací akce v rámci zvláštní odborné způsobilosti a kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce probíhaly od začátku roku 2012 do prosince 2012. Kurzy a stáže byly realizovány v rámci kateder IPVZ. 

Příprava odborných výukových textů

Cílem bylo zpracování a vydání odborných výukových textů, určených pro samostudium lékařských zdravotnických pracovníků a prohloubení odborných znalostí z daného oboru.

Z celkového počtu 18ti schválených odborných textů bylo realizováno celkem 17 děl v nákladu 500ks. Autorům odborných textů náleží 30% textů (tedy 150ks z nákladu 500ks), které mohou bezúplatně distribuovat např. na kurzech/workshopech/seminářích/konferencích, které budou realizovat. IPVZ náleží 350ks z nákladu 500ks, které dále bude distribuovat do zdravotnických knihoven, zařízeních, apod.

Vzdělávací akce realizované externími realizátory – Odborné kurzy, stáže, kongresy a školící akce pro lékaře a farmaceuty v rámci klíčové aktivity A12.

V rámci projektu probíhaly kurzy, stáže, kongresy a školící akce realizované externími subjekty. Tyto vzdělávací akce přispívají ke zvyšování a prohlubování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Vzdělávací akce externího realizátora nesměly být součástí specializačního vzdělávání podpořeného v rámci rezidenčního místa. Jednalo se o vzdělávací akce, které byly nepovinné v rámci specializačního vzdělávání a volitelné v rámci zvláštní odborné způsobilosti.

 

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.