E-learning pro lékaře

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

V průběhu 3 let trvání projektu bylo připraveno celkem 27 e-kurzů pro lékaře. Od března roku 2012 se zájemci mohli bezplatně přihlásit ke studiu e-kurzů.

Všeobecní praktičtí lékaři si studiem e-kurzů mohli osvěžit a zopakovat své vědomosti v e-kurzech zaměřených na oční a kožní problematiku. Gastroenterologové si mohli zhodnotit úroveň svých znalostí problematiky gastrointestinálního traktu v rámci studia e-kurzů: Barrettův jícen, Krvácení do GIT, Endoskopická léčba časných neoplázií žaludku, Kolorektální karcinom, Achalázie jícnu, Karcinom pankreatu, M. Crohn a ulcerózní kolitis – biologická léčba, Infekce virem hepatitidy C. Epidemiologové, ale i lékaři jiných odborností si mohli prohloubit své vědomosti v rámci e-kurzů Základy klinické epidemiologie, EBM z pohledu klinické epidemiologie, Epidemiologie a surveillance NI. Pro epidemiology, všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, infektology a další zájemce o cestovní medicínu byl k dispozici e-kurz Základy tropické a cestovní medicíny pro lékaře a e-kurz Klinické aspekty cestovní medicíny. Další cílovou skupinou e-kurzů v projektu byli plastičtí chirurgové, kteří si pomocí e-learningu rozšířili své znalosti o plastické chirurgii u dětí po traumatech a pro které stejně jako pro všeobecné praktické lékaře, byly k dispozici rovněž i e-kurzy o vrozených vadách zevního genitálu u chlapců a v neposlední řadě též o chirurgii ruky. Pro chirurgy byl k dispozici e-kurz Náhlé příhody břišní, Cytoreduktivní chirurgie a peroperační hypertermická cytostatická laváž, Hrudní chirurgie. Dále bylo možno studovat tyto e-kurzy: Bakteriální tropické infekce, Primární postpartální hemoragie – zásady účelného managementu, Legislativa pro manažery.

Všechny e-kurzy v projektu byly zařazeny do Centrálního registru akcí České lékařské komory a byly jim přiděleny obvykle 4 kredity.

Každý úspěšný absolvent e-kurzu získal Potvrzení o účasti na e-kurzu s vyznačeným počtem kreditů.

Název e-kurzu Obor zaměření e-kurzuikona řazení Časová dotace Počet kreditů
Legislativa pro manažery z řad lékařů odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Chirurgie ruky chirurgie odpovídá 25 hodinám prezenční výuky 4
Náhlé příhody břišní chirurgie odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Cytoreduktivní chirurgie a peroperační hypertermická cytostatická laváž (HIPEC) chirurgie, onkologie a gynekologie odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Vrozené vady chlapeckého genitálu chirurgie, traumatologie odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Hrudní chirurgie chirurgie, traumatologie odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Základy tropické a cestovní medicíny pro lékaře epidemiologie odpovídá 40 hodinám prezenční výuky 4
EBM – z pohledu klinické epidemiologie epidemiologie odpovídá 25 hodinám prezenční výuky 4
Základy klinické epidemiologie epidemiologie odpovídá 30 hodinám prezenční výuky 4
Klinické aspekty cestovní medicíny epidemiologie odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 4
Základy nemocniční epidemiologie a surveillance epidemiologie, infekční lékařství odpovídá 10 hodinám prezenční výuky 4
Karcinom pankreatu gastroenterologie odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Achalázie jícnu gastroenterologie odpovídá 21 hodinám prezenční výuky 4
Endoskopická léčba časných neoplázií žaludku gastroenterologie odpovídá 06 hodinám prezenční výuky 4
M. Crohn a ulcerózní kolitis – biologická léčba gastroenterologie odpovídá 10 hodinám prezenční výuky 4
Krvácení do GIT gastroenterologie odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 4
Barrettův jícen gastroenterologie odpovídá 8 hodinám prezenční výuky 4
Infekce virem hepatitidy C gastroenterologie odpovídá 13 hodinám prezenční výuky 4
Kolorektální karcinom gastroenterologie, chirurgie, onkologie, interní lékařství a všeobecné praktické lékařství odpovídá 10 hodinám prezenční výuky 4
Primární postpartální hemoragie - zásady účelného managementu gynekologie a porodnictví, anesteziologie, intenzivní medicína odpovídá 25 hodinám prezenční výuky 4
Bakteriální tropické infekce infekční lékařství odpovídá 14 hodinám prezenční 4
Virové tropické infekce infekční lékařství, epidemiologie odpovídá 25 hodinám prezenční výuky 4
Významné klinické syndromy v tropech infekční lékařství, epidemiologie odpovídá 25 hodinám prezenční výuky 4
Prevence HIV/AIDS infekční lékařství, epidemiologie, všeobecné praktické lékařství odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 4
Plastická chirurgie u dětí po traumatech plastická chirurgie odpovídá 10 hodinám prezenční výuky 4
Oční problematika pro praktické lékaře všeobecné praktické lékařství odpovídá 24 hodinám prezenční výuky 4
Kožní problematika pro praktické lékaře všeobecné praktické lékařství odpovídá 30 hodinám prezenční výuky 4

Co je to e-learning, e-kurz?

E-learning (elektronické vzdělávání) je jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí.

E-kurz (elektronický nebo e-learningový kurz) se od prezenčního kurzu liší tím, že probíhá ve virtuálním vzdělávacím prostředí, kdy je studující fyzicky oddělen od vzdělávajícího.

Proč studovat elektronicky?

Předně nemusíte nikam cestovat, přizpůsobit se termínu konání školení ani řešit svoji nepřítomnost na pracovišti či doma. Čas i místo, kde budete studovat si zvolíte sami dle Vašich možností nebo zkrátka kdy a kde se Vám to nejvíce vyhovuje. Další nespornou výhodou elektronického studia je, že si sami volíte studijní tempo, tedy kolik toho v daný den a čas zvládnete prostudovat. V neposlední řadě si sami vyberete téma e-kurzu i jeho dílčí kapitoly podle toho, co Vás zajímá, jaké znalosti si chcete prohloubit. Co ke studiu potřebujete? Počítač, připojení na internet, čas a chuť se něco naučit. Podívejte se na ukázku e-kurzu Krvácení do GIT (demo) níže a staňte se zdarma studentem prvních e-kurzů v projektu.

IS ZEUS a platforma pro e-learning

Informační systém ZEUS pro IPVZ poskytuje kompletní servis v oblasti evidence jednotlivých vzdělávacích akcí. Pro zájemce o studium nabízí systém kompletní přehled otevřených akcí se specifikací nutných kvalifikačních předpokladů a pokynů pro školení. Nelékaři se mohou hlásit na jednotlivé termíny akcí, sledovat stav zpracování přihlášky a mají zde i osobní přehled získaných absolventských certifikátů z navštívených školení. Součástí systému ZEUS je i funkcionalita
e-learningu zajištěná integrovaným modulem LMS iTrivio, který umožňuje realizovat elektronická školení, včetně závěrečných testů a diskusních fór.

Demo E-kurzu