Legislativa pro manažery z řad lékařů

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Cílová skupina: 
E-kurz je určen pro lékaře, manažery z řad lékařů a další manažery zdravotnických zařízení.
Podmínky účasti v e-kurzu: 
Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.
Cíle e-kurzu: 
Absolvent e-kurzu bude znát právní systém, právní řád ČR a hierarchii právních norem. Osvojí si znalosti Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Bude seznámen s mezinárodními úmluvami pro oblast zdravotnictví. Bude znát předpisy medicínského práva upravující podmínky poskytování zdravotních služeb a veřejné zdravotní pojištění. Bude seznámen se systémem vzdělávání lékařů, zákonem. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Seznámí se s některými ustanoveními práva občanského, obchodního, trestního a pracovního. Bude znát základní zásady zadávání veřejných zakázek.
Termíny e-kurzu: 

1. 11. – 30. 11. 2012 (číslo akce 30464)
1. 12. – 31. 12. 2012 (číslo akce 30465)
1.1.- 31.12.2014 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).
1.1.- 31.12.2015 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).

Časová dotace: 
odpovídá 20 hodinám prezenční výuky
Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 
4
Ukázky e-kurzu: 
Legislativa pro manažery z řad lékařů
Legislativa pro manažery z řad lékařů
Legislativa pro manažery z řad lékařů
Legislativa pro manažery z řad lékařů