Základy klinické epidemiologie

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Obor zaměření e-kurzu: 
epidemiologie
Cílová skupina: 
E-kurz je určen pro pracovníky zdravotnického managementu, zejména činných ve veřejném zdravotnictví, dále pak pro lékaře podílející se na přípravě, provádění a hodnocení epidemiologického výzkumu. E-Kurz je užitečný i pro lékaře zapojené do ověřování kvality a účinnosti nových léků a léčebných postupů.
Podmínky účasti v e-kurzu: 
Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.
Cíle e-kurzu: 
Absolvent e-kurzu se bude spolehlivě orientovat v aktuálních vědeckých informacích prezentovaných v odborné literatuře. Bude si kriticky vybírat kvalitní informace, posuzovat je, a také je využívat v klinické praxi. Bude znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicí a následkem. Bude vhodně identifikovat zdroje systematických chyb (bias) a zavádějících faktorů (confounding) při plánování, resp. hodnocení epidemiologických studií, znát způsoby jejich eliminace. Posoudí roli náhody v ovlivnění prezentovaného výsledku. Navrhne vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci faktorů ovlivňujících riziko vzniku daného onemocnění, zdůvodní výhody a nevýhody různých designů epidemiologických studií.
Termíny e-kurzu: 

1. 7. – 31. 7. 2012 (číslo akce: 29852)
1. 10. - 31. 10. 2012 (číslo akce: 29853)
1. 11. – 30. 11. 2012 (číslo akce: 29854)
1.1.- 31.12.2014 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).
1.1.- 31.12.2015 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).

Časová dotace: 
odpovídá 30 hodinám prezenční výuky
Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 
4
Ukázky e-kurzu: 
Základy klinické epidemiologie
Základy klinické epidemiologie
Základy klinické epidemiologie
Základy klinické epidemiologie