Základy nemocniční epidemiologie a surveillance

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Obor zaměření e-kurzu: 
epidemiologie, infekční lékařství
Cílová skupina: 
E-kurz je určen pro lékaře zabývající se problematikou nozokomiálních infekcí v lůžkových zdravotnických zařízeních a v orgánech ochrany veřejného zdraví.
Podmínky účasti v e-kurzu: 
Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý lékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.
Cíle e-kurzu: 
Absolvent e-kurzu se bude orientovat v komplexní problematice nemocniční epidemiologie a surveillance nozokomiálních infekcí, dokáže charakterizovat, co je součástí surveillance a určit, co je nozokomiální infekce. Bude umět nastavit systém sledování nozokomiálních infekcí, zachytit epidemický výskyt a provést základní opatření k omezení vzniku a šíření nozokomiálních infekcí. Naučí se základní techniky sledování výskytu nozokomiálních infekcí, a jaká opatření jsou potřeba pro omezení jejich výskytu.
Termíny e-kurzu: 

1. 11. – 30. 11. 2012 (číslo akce: 30468)
1. 12. – 31. 12. 2012 (číslo akce: 30469)
1.1.- 31.12.2014 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).
1.1.- 31.12.2015 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).

Časová dotace: 
odpovídá 10 hodinám prezenční výuky
Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 
4
Ukázky e-kurzu: 
Základy nemocniční epidemiologie a surveillance
Základy nemocniční epidemiologie a surveillance
Základy nemocniční epidemiologie a surveillance
Základy nemocniční epidemiologie a surveillance