Historie vzdělávacích aktivit

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

 

Níže uvádíme seznam vybraných vzdělávacích aktivit za období 2010-2012.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Seminář úhrady zdravotní péče v roce 2011 - 27.1.2011

Seminář byl určen pro lékaře i nelékaře, ředitele a další členy vedení zdravotnických zařízení, všechny pracovníky, kteří se zabývají vykazováním zdravotní péče, zástupce zdravotních pojišťoven a pro všechny další zájemce. Seminář se zabýval...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Seminář - 19.1.2010 - Liberec

Seminář byl zaměřen na probíhající a plánovaná výběrová řízení na certifikované kurzy a další aktuální informace o projektech Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví - 9.12.2010

Konference byla určena pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví a seznámila s aktuálními informacemi o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví z MZ, NCO NZO a IPVZ a o nových vzdělávacích programech v praxi.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Semináře - 2.12 (Ostrava) - 3.12. (Brno) 2010

Seminář byl zaměřen na probíhající a plánovaná výběrová řízení na certifikované kurzy a další aktuální informace o projektech Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Konference Evidence zdravotnických pracovníků - 11.11.2010

Praktické seznámení s programem Evidence zdravotnických pracovníků. Cílem bylo představení nového softwarového řešení evidence zdravotnických pracovníků a jeho praktické využití.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Konference – Výběrová řízení v rámci Evropských fondů - 3.11.2010

Konference určená pro pracovníky právních oddělení zdravotnických zařízení v ČR, kteří řeší výběrová řízení v rámci Evropských fondů a problematiku čerpání finančních prostředků. Seznámení se specifickými podmínkami a pravidly výběrových řízení a...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Specializační kurz – 3.část – Mimoklinické obory v lékařské posudkové činnosti

Proběhla první vzdělávací aktivita v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Seminář „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie“ – 23.9. 2010

Seminář byl pořádán ve spolupráci MZ ČR a IPVZ. Konal se 23.9. 2010 od 13:00 do 16:00 v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Seminář byl určen pro management fakultních a krajských...

Konference "Vzdělávání ve zdravotnictví" - 17.-18.6.2010

Konference "Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie" - 27.5.2010