Klíčové aktivity projektu

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR "VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ"

Zahájení projektu, výběr generálního dodavatele, řízení a koordinace projektu ze strany MZ ČR, průběžné vyhodnocování a modifikace projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, předání projektu
E-learningové kurzy pro lékaře; Tvorba metodik náplně vzdělávání v rámci projektu, příprava výukových materiálů
Implementace a realizace vzdělávání 
Certifikované kurzy v lékařském oboru
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení
Poskytnutí neodkladné nemocniční péče (ATLS)
Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů
Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníky
Vzdělávací akce, stáže, konference a semináře pro zubní lékaře
Publicita a marketing projektu 
Tvorba e-learningového systému vzdělávání a elektronická evidence účastníků
Další formy vzdělávání - Odborné kurzy/stáže; Kurzy "Aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví"; Odborné výukové texty; Vzdělávací akce realizované externími realizátory