Konference, semináře, kurzy a stáže pro zubní lékaře

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Tyto vzdělávací akce umožnily zubním lékařům kontinuálně se vzdělávat v oblasti prevence, léčebných postupech, diagnostiky onemocnění.

Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zubních lékařů pracujících v sektoru zubní péče. Dále získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii. Vzdělávací programy byly vytvářeny s ohledem na potřeby zdravotnických zařízení, s důrazem na zachování etických norem, přístupu k pacientům a právnímu povědomí.

Stáže  probíhaly  na stomatologických klinikách a na vybraných pracovištích, kde byly organizovány vzdělávací akce garantované zubním lékařem s osvědčením České stomatologické komory pro zubní lékaře.

U kurzů neodkladné péče byl stanoven maximální počet účastníků ve skupině na 10 osob, aby byl kurz efektivní a praktický.

Odborné vzdělávací kurzy měly následující zaměření:

  • Ošetřování pacientů – seniorů
  • Ošetřování handicapovaných pacientů
  • Ošetřování dětských pacientů

Studijní předpoklady

Semináře, kurzy a konference byly určeny pro:

  • Zubní lékaři s odbornou způsobilostí
  • Zubní lékaři se specializovanou způsobilostí

Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získal zubní lékař potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.