Konference, semináře a workshopy pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Vzdělávací akce konference a semináře měly charakter kontinuálního profesního vzdělávání. Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo získávání a průběžné obnovování vědomostí, dovedností a to v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Při přípravě vzdělávacího programu byl rovněž kladen  důraz na etické normy chování, přístupu k pacientům a zachování právního povědomí zejména pro lékařské pracovníky primární péče. Účast na profesním vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace.

Tyto akce umožnily lékařům v jednotlivých lékařských oborech, zejména však v primární péči se kontinuálně vzdělávat v oblasti prevence, léčebných postupech a diagnostiky onemocnění. Součástí konferencí a seminářů bylo získávání znalostí a dovedností v pracovních postupech a diagnostiky nemocí.

Odborné vzdělávací akce byly koncipovány jako jedno či dvoudenní.

Studijní předpoklady

Semináře, workshopy a konference byly určeny pro:

  • lékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí
  • lékařské zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí
  • farmaceuty s odbornou způsobilostí
  • farmaceuty se specializovanou způsobilostí

Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získal lékařský zdravotnický pracovník či farmaceut potvrzení s vyznačeným počtem kreditů.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání lékařů a farmaceutů z mimopražských zařízení. Lékař a farmaceut pracující v Praze se do projektu mohl zapojit, měl-li vedle úvazku v pražském zdravotnickém zařízení nadpoloviční část úvazku v mimopražském zdravotnickém zařízení minimálně po dobu trvání projektu. 

Na základě požadavků a potřeb cílových skupin, které byly definovány na workshopech, byla klíčová aktivita rozšířena o možnost realizace vzdělávacích aktivit externími realizátory. Zdravotnická zařízení a jiné subjekty mohli pro lékařské zdravotnické pracovníky dle zákona č.95/2004 SB., v platném znění, organizovat vybrané vzdělávací aktivity za finanční podpory ESF.

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.