Kurz pro kodéry

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Vzdělávací program byl určen pro lékařské zdravotnické pracovníky zejména z přímo řízených zdravotnických zařízeních, kteří se zabývají v rámci své pracovní náplně kódováním diagnóz pomocí klasifikace MKN-10.

Informace o vzdělávacím programu

Cílem tohoto programu bylo zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků zejména z přímo řízených zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Absolvováním tohoto vzdělávacího programu získá účastník kvalifikaci pro klinické kódování morbidity podle MKN-10 základního stupně. To odpovídá požadavkům Světové zdravotnické organizace – Rodiny mezinárodních klasifikací a Mezinárodní federace pro zdravotnickou dokumentaci.

Kurz se skládal z teoretické a praktické části. V teoretické části měli účastníci možnost se seznámit obecně s MKN-10, základní strukturou kódu, principy kódování a použití příslušných příruček. Praktická část byla zaměřena na procvičování kódování na praktických příkladech (případových studiích). Účastníci byli také seznámeni s praktickým důsledkem správného či špatného zakódování nemoci či úmrtí a přesahem MKN-10 do ostatních oblastí zdravotnické ekonomiky (např. do kódování dle IR-DRG).

Délka kurzu byla čtyřdenní se závěrečným výstupním testem a certifikátem. Kapacita jednoho kurzu byla minimálně 10, maximálně 30 účastníků  a celkově bylo podpořeno 150 účastníků.

Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získal účastník certifikát.