Kurz – Lékařská první pomoc (Hradec Králové)

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Datum konání: 26.1.2011 - 28.1.2011

Zveme Vás na vzdělávací aktivitu v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) pro lékaře v přípravě k atestaci dle vyhl. 185/2009 Sb.

Kurz – Lékařská první pomoc bude probíhat ve dnech 26.1.2011 - 28.1.2011 v Hradci Králové, Hradecká 1690, ZZS Královéhradeckého kraje. Informace o studijních předpokladech a dalších podmínkách přijetí na vzdělávací aktivitu v rámci Projektu naleznete v Příručce pro účastníky. Nezbytným předpokladem pro účast v rámci Projektu je čestné prohlášení účastníka, že nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na stejný účel.

Detail akce: více informací v Klientském systému IPVZ