Kurz – Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

1.3.2011 - 2.3.2011

Zveme Vás na kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) určený pro lékaře v přípravě k atestaci dle vyhl. 185/2009 Sb..

Tento kurz bude probíhat ve dnech 1.3.2011 - 2.3.2011 v IPVZ – Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4. Informace o studijních předpokladech a dalších podmínkách přijetí na vzdělávací aktivitu v rámci Projektu naleznete v Příručce pro účastníky. Nezbytným předpokladem pro účast v rámci Projektu podepsání dohody o účasti na projektu, jejíž součástí je čestné prohlášení účastníka, že nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na stejný účel.

Kód akce: 294011701

Poznámka: Určeno pouze pro lékaře zařazené do certifikovaného kurzu dle vyhl. 185/2009 Sb., kteří si již plní praxi na AP v rámci projektu.