Specializační kurz – Lékařská první pomoc (Brno)

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Datum konání akce: 22.11.2010 - 26.11.2010

Zveme Vás na specializační kurz v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) určený pro lékaře v přípravě k atestaci dle vyhl. 185/2009 Sb.. Specializační kurz Lékařská první pomoc (Brno)bude probíhat ve dnech 22.11.2010 - 26.11.2010 v ředitelství HZS, Zubatého 1, BRNO.

Informace o studijních předpokladech a dalších podmínkách přijetí na vzdělávací aktivitu v rámci Projektu naleznete v Příručce pro účastníky. Nezbytným předpokladem pro účast v rámci Projektu podepsání dohody o účasti na projektu, jejíž součástí je čestné prohlášení účastníka, že nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na stejný účel.