Výzvy k předložení nabídek akreditovaným pracovištím na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
11.10.2010

Vážení kolegové, IPVZ jako generální dodavatel Projektu reg. číslo:
CZ .1.04/1.1.00/46.00002 s názvem „ Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ ,odeslal v minulých dnech výzvy k předložení nabídek akreditovaným pracovištím na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění praktické části vzdělávacích programů 12-ti certifikovaných kurzů ( viz. www.vzdelavani-zdravotniku.cz, kapitola Veřejné zakázky).
V souvislosti s tímto si Vás dovolujeme informovat o možnosti využití finanční podpory „ Projektu vzdělávání lékařů“ a těšíme se na vaši účast v těchto vzdělávacích aktivitách .
Finanční podpora v rámci „ Projektu vzdělávání lékařů“, konkrétně u certifikovaných kurzů, v sobě zahrnuje přímou podporu zaměstnavateli po celou dobu účasti lékaře na stáži v rámci kurzu a vlastní úhradu za stáž akreditovanému pracovišti.
Přímá podpora, tj. náhrada mzdy zaměstnance, účastnícího se kurzu, bude proplácena všem zaměstnavatelům, a to až do výše 24 000 Kč měsíčně. Stážovné, které obdrží smluvní akreditovaná pracoviště, bude propláceno dle podmínek uvedených ve Smlouvě o spolupráci, která je součástí výzvy k předložení nabídek.