Novinky

Dne 3.5.2012 se v Kongresovém sále hotelu ILF uskutečnilo setkání vedoucích kateder Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pod patronací ředitele IPVZ MUDr. Vladimíra Pavelky. Setkání se zúčastnilo více než 60 zástupců jednotlivých kateder. Na setkání zazněly mimo jiné informace o...
Zdravotnickým zařízením, potažmo zaměstnavatelům, se díky individuálnímu projektu OP LZZ „Vzdělávání lékařů“, jehož realizátorem je MZ ČR, otevírá jedinečná možnost vyhovět požadavkům jednotlivých pracovišť a potřebám zaměstnanců na prohloubení či zvýšení kvalifikace a obnovování znalostí. V...
Díky individuálnímu projektu OP LZZ „Vzdělávání lékařů“, jehož realizátorem je MZ ČR, se lékaři již dnes mohou hlásit do 3 týdenního přerušovaného kurzu „Management a ekonomika ve zdravotnictví“, který začíná 21.května 2012. Výuka bude probíhat na půdě Institutu postgraduálního vzdělávání ve...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu e-kurzu Oční problematika pro praktické lékaře, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné praktické lékaře, lékaře v přípravě a pro zájemce o obor všeobecné praktické lékařství....
Díky individuálnímu projektu OP LZZ „Vzdělávání lékařů“, jehož realizátorem je MZ ČR, se lékařům vybraných odborností nabízí jedinečná možnost bezplatného absolvování mezinárodně uznávaného kurzu „Poskytnutí Neodkladné přednemocniční péče“ (Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, ATLS)....
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu II. běhu e-kurzu Krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT), který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“. Termín zahájení druhého běhu studia tohoto e-kurzu je 1. květen 2012. Termín ukončení běhu e-kurzu je 31....
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu I. běhu e-kurzů Barrettův jícen a Achalázie jícnu, které jsou realizovány v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“. E-kurzy jsou určeny pro gastroenterology a lékaře zařazené do přípravy a dále zájemce o obor...
13.02.2012
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu I. běhu prvního e-kurzu v projektu Prohlubování vzdělávání lékařů Krvácení do GIT. Cílovou skupinou e-kurzu jsou gastroenterologové a lékaři zařazeni do přípravy a dále zájemci o obor gastroenterologie. Termín zahájení prvního měsíčního...
Ve dnech 9. - 10.12.2011 se konal v pražském hotelu Clarion Congress hotel Prague 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU, kterého se účastnila řada odborníků zabývajících se touto problematikou. Záštitu nad celou akcí převzal bývalý prezident Václav Havel jménem Nadace Dagmar a Václava...
13.12.2011
IPVZ v roce 2011 v rámci projektu Prohlubování vzdělávání lékařů ve spolupráci s předními osobnostmi současné medicíny připravil první odborné e-kurzy pro lékaře (gastroenterology, praktické lékaře, plastické chirurgy, epidemiology, pracovní lékaře). E-kurzy budou postupně...