Novinky

12.12.2011
Dne 3.12.2011 se v rámci projektu ESF „Prohlubování vzdělávání lékařů“ uskutečnilo Vzdělávací sympozium Plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání se zdravotnictví, který je generálním dodavatelem výše zmíněného Projektu. Sympozium se setkalo s...
IPVZ jako generálnímu dodavateli Projektu „Prohlubování vzdělávání lékařů“ se ve spolupráci s MZ podařilo tento Projekt rozšířit o novou klíčovou aktivitu, která zahrnuje mj. i audio-vizuální programy (e-knihovny), kurzy kódování funkčních poruch pohybového aparátu dle klasifikace ICF, odborné...
23.11.2011
Škola veřejného zdravotnictví IPVZ pořádá jednodenní předvánoční seminář na téma Jaké změny přináší nový zákon o zdravotních službách? Odborné lektorky: MUDr. Helena Sajdlová, ředitelka Odboru zdravotních služeb MZ ČRMUDr. Lenka Hřebíková, ředitelka Odboru zdravotního dohledu MZ ČRModeruje: MUDr....
IPVZ, subkatedra Plastické chirurgie, za významné finanční podpory ESF, Projektu „Prohlubování vzdělávání lékařů“, pořádá již XVII. ročník Vzdělávacího sympozia Plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie. Koordinátorem akce je Doc. MUDr. Jan MĚŠŤÁK, CSc. Téma sympozia: Nové a osvědčené postupy...
Škola veřejného zdravotnictví IPVZ pořádá dvoudenní kurz na téma „Nácvik komunikačních dovedností“ Odbornou lektorkou je PhDr. Magdalena Frouzová Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními verbálními i neverbálními komunikačními dovednostmi, které jsou potřebné v jejich profesi. Obsahem kurzu...
VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE V. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN IPVZ za finanční podpory ESF,  Projektu „Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů“ ve spolupráci s I. Chirurgickou klinikou LF MU, Brno a FN u sv. Anny, Brno pořádá 3 satelitní výuková sympozia na...
26.09.2011
Semináře budou zaměřeny na informace o průběhu projektů Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracoviště. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
20.09.2011
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracovišťě. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
12.08.2011
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaných pracovišť. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
Vážení, rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 8. 2011 bude uveden do provozu informační systém ZEUS, sloužící k realizaci vzdělávacích aktivit v Projektu. Od tohoto data bude veškerá administrace (zveřejňování vzdělávacích akcí s termíny konání, přihlašování účastníků, vyhodnocování...