Novinky

 V souvislosti se zavedením nového Klientského systému IS ZEUS od srpna 2011 do ostrého provozu, který bude sloužit ke snazší administraci vzdělávacích aktivit, proběhla ve dnech 21.6.2011 v Brně a 27. 6. 2011 v Praze školení tohoto informačního systému. Z důvodu velkého zájmu o toto školení...
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaných pracovišť. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaných pracovišť. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konferenci k projektům Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, která se koná pod záštitou Leoše Hegera, ministra zdravotnictví ČR. Konference se bude konat 9. 6. 2011 od 10:00 hodin v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze a bude zaměřena na...
Zájemce o tyto vzdělávací aktivity se hlásí přímo u realizátora vzdělávací akce, z tohoto důvodu je vzdělávací akce pro přihlašování v klientském systému IPVZ uzamčena. Realizátor vzdělávací akce: Lékárnická akademie s.r.o., Martina Horáková, Tel.: 241090663, 734417441, horakova@lekarnici.cz.
Zájemce o tyto vzdělávací aktivity se hlásí přímo u realizátora vzdělávací akce, z tohoto důvodu je vzdělávací akce pro přihlašování v klientském systému IPVZ uzamčena. Realizátor vzdělávací akce: Dentální učení Kladno, sdružení, Mgr. Eva Kubů, Tel.: 733 120 113; E-mail: kubu@du-k.cz
Zájemci o studium kurzu pro kodéry se aktuálně mohou hlásit na první termíny konání tohoto kurzu, kontrétně 12.-15.9. 2011 v Brně. Na vzdělávací aktivitu se můžete přihlásit na webových stránkách realizátora, společnosti Styrax, a.s.
termín konání: 26.5.2011 místo konání: IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Seminář je určen pro zástupce realizátorů vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a klade si za cíl upozornit realizátory na hlavní úskalí při administraci a realizaci vzdělávacích aktivit v...
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaných pracovišť. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
Po nezbytné úvodní fázi přípravy a realizace výběrového řízení na realizátora kurzu „Poskytnutí neodkladné nemocniční péče (ATLS)“ byla vítězem výběrového řízení, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, zahájena příprava tohoto kurzu uskutečněním tzv. iniciační návštěvy Americké...