Novinky

který se koná ve čtvrtek 21.4.2011 v Kongresovém sálu Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4. Seminář je určen pro lékaře i nelékaře, ředitele a další členy vedení zdravotnických zařízení, všechny pracovníky, kteří se zabývají zdravotnickou informatikou, zástupce zdravotních pojišťoven a pro...
Dovolujeme si Vás upozornit, že byly prodlouženy termíny pro podání nabídek u veřejné zakázky na vzdělávací akci Konference, semináře a workshopy pro praktické lékaře pro děti a dorost z 28. 2. 2011 na 11. 3. 2011 a dále na vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika...
23.3.2011 - 24.3.2011 Zveme Vás na kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (...
Datum konání akce: 17.3.2011 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze pořádá dne 17.3. v hotelu ILF Praha 4, Budějovická 15 Konferenci Vzdělávání ve zdravotnictví. Program kurzu bude obsahovat tato témata: Specializační vzdělávání na lékařských fakultách - doc. Pavel...
16.3.2011 - 18.3.2011 Zveme Vás na kurz Lékařská první pomoc v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) určený pro lékaře v...
7.3.2011 - 18.3.2011 Zveme Vás na Specializační kurz v posudkovém lékařství – 3. část: Mimoklinické obory v lékařské posudkové činnosti v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a...
7.3.2011 - 12.3.2011 Zveme Vás na kurz Lékařská první pomoc v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) určený pro lékaře v...
1.3.2011 - 2.3.2011 Zveme Vás na kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále...
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, na důležité informace pro zaměstnavatele zdravotnických pracovníků, zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracoviště. Informace o výběrových řízeních v projektech Prohlubování a zvyšování úrovně...
Datum konání: čtvrtek 27. 1. 2011, 9.00 - 15.30 Místo konání: Kongresový sál hotelu ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4. Seminář je určen především ředitelům a dalším členům vedení zdravotnických zařízení, ekonomickým náměstkům a dále všem pracovníkům (lékařům a nelékařům), kteří se zabývají...