Role akreditovaného pracoviště v projektu

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.

Postup zapojení AP do projektu

Na jednotlivé vzdělávací aktivity certifikovaných kurzů, byly postupně vyhlášeny výběrová řízení, s jejichž vítězi byla podepsána smlouva.

Po podpisu smlouvy byl vytvořen a odsouhlasen tematický plán vzdělávacích aktivit oběma stranami, s přesnou specifikací data a místa konání vzdělávacích aktivit včetně programu. Akce jednotlivých vzdělávacích aktivit byla zveřejňována v rámci Klientského systému IPVZ. Akreditované pracoviště zajišťovaly kontrolu studijních předpokladů zájemcům o studium, která byla přesně vyspecifikována u každé vzdělávací aktivity a akreditované pracoviště je získalo od IPVZ jako podklad. Zájemce o studium pak měl možnost nalézt tyto předpoklady na internetových stránkách Projektu u dané vzdělávací aktivity. Následně se zájemce o studium přihlásil na vzdělávací aktivitu přímo na akreditované pracoviště. Akreditované pracoviště pravidelně předával soupisku nových zájemců o studium dané vzdělávací aktivity včetně jejich kontaktních údajů a dalších podkladů.

Dokumenty, které AP dodalo IPVZ v rámci Projektu do jednoho měsíce od podpisu smlouvy v elektronické podobě:

  • plán vzdělávací aktivity,
  • seznam lektorů,
  • kritéria výběru vzorku kontrol – rizikovost.

Poskytovatel byl dále povinen zajistit od každého účastníka CK podpis Dohody o podmínkách účasti v Projektu, a tyto dohody podepsané účastníkem, včetně následujících příloh, dodat IPVZ nejpozději v den zahájení CK:

  • přihláška do CK,
  • kopie pracovních smluv účastníků CK s uvedením místa výkonu práce,
  • doklad o zařazení lékaře do oboru,
  • u cizinců kopie doložení trvalého pobytu v ČR,
  • v případě soukromých podnikatelů Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení,
  •  zajistit elektronické přihlašování účastníků prostřednictvím registru elektronické databáze účastníků. Do doby spuštění elektronického systému bude vyplňovat tabulku Sledované indikátory projektu

Dokumenty, které AP pravidelně předávalo IPVZ v rámci Projektu:

  • pro každého lékaře účastnícího se CK doklad o absolvované praxi za uplynulé čtvrtletí potvrzené školitelem.

Poskytovatel byl povinen předložit před koncem CK každému z účastníků hodnotící dotazník vzdělávací akce a vyhodnocené hodnotící dotazníky zaslat Objednateli do 30 dnů od skončení CK.