Seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ)

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

1. Jsem lékař pracující v Praze a rád bych se zúčastnil vzdělávacích aktivit v rámci projektu. Je to možné?

Bohužel, projekt je zaměřen na vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ze zařízení mimo hlavní město Prahu. Lékař pracující v Praze se do projektu může zapojit, má-li vedle úvazku v pražském zařízení nadpoloviční část úvazku v mimopražském zařízení minimálně po dobu trvání projektu.

2. Kde a jak se mohu přihlásit na certifikovaný kurz?

Nejprve se přihlaste u akreditovaného zařízení, kde budete mít zájem absolvovat příslušnou praxi dle vzdělávacího programu vámi vybraného oboru. Následně se přihlaste do certifikovaného kurzu přes Klientský systém IPVZ.

3. Jsem lékař pracující v Plzni a rád bych věděl, jaké podmínky musím splňovat, abych se mohl přihlásit na certifikovaný kurz projektu?

Podmínky pro přihlášení do certifikovaného kurzu projektu jsou: - Doložení zařazení do specializačního vzdělávání do příslušného oboru (v případě, že nejste zařazen do specializačního vzdělávání v příslušném oboru, je nutno podat si žádost) - Doložení příslušné specializované způsobilosti - Podepsaná pracovní smlouva mimo hlavní město Prahu minimálně po dobu trvání projektu (vždy nadpoloviční část úvazku z celkového pracovního úvazku) - Doložení veškerých získaných titulů vztahujících se ke zdravotnictví - Podepsaná dohoda o účasti na projektu

4. Jsem zástupce vzdělávací instituce XY a rád bych Vám nabídl naše služby. Jsme schopni zajistit konference/semináře týkající se různých oborů zdravotnictví. Jak bychom se mohli zapojit do projektu?

Sledujte pravidelně webové stránky projektu, kde budou v nejbližší době vypsána výběrová řízení na vzdělávací aktivity typu konference/semináře.

5. Budu se finančně spolupodílet na nákladech?

Kurzy, konference, semináře a workshopy jsou hrazeny z projektu, nebude tedy požadován žádný účastnický poplatek. Cestovné a diety hrazeny nejsou.

6. Kde lze získat vzdělávací programy certifikovaných kurzů?

Vzdělávací programy jsou zveřejněny ve věstnících MZ ČR, na webových stránkách MZ ČR (www.mzcr.cz) a dále na webových stránkách IPVZ (http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-programy.aspx?skupina=9).

7. Kde získám informaci o pracovištích, která jsou akreditována a na nichž můžu vykonávat praxi dle vzdělávacího programu?

Akreditovaná pracoviště jsou postupně jmenována. Seznam akreditovaných pracovišť je uveden na webových stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/190-seznam-akreditovanych-pracovist.html). Tento seznam je průběžně aktualizován.