Akreditované kvalifikační kurzy

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu bylo absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Nelékařský pracovník musel mít většinový pracovní úvazek u zaměstnavatele mimo hlavní město Prahu. V případě více pracovních úvazků platilo totéž, v součtu musel být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají.

Informace o vzdělávacím programu

Anotace kurzu a délka kurzu byla stanovena příslušným vzdělávacím programem. Jednalo se o tyto obory: Všeobecný sanitář, Slabozraký a nevidomý masér, Ošetřovatel, Zdravotnický asfistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník, Masér, Odborné zdravotnické laboratorní metody, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství a Řidič vozidla ZZS, Adiktolog, Odborný pracovník v OPVZ a Asistent v OPVZ.

Akreditované kvalifikační kurzy se konaly po celé ČR.

Postup pro přijetí

Uchazeč si podal žádost o zařazení do AKK na akreditované pracoviště, kde si chtěl plnit příslušnou praxi dle vyhl. č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. K žádosti účastník doložil:

  • kopii podepsané pracovní smlouvy s většinovým úvazkem v mimopražských zařízeních, uzavřenou minimálně po dobu trvání projektu, než zakončí účastník AKK, nejpozději do 31. 3. 2013.

Akreditované zařízení zaslalo uchazeči do 30 dnů po obdržení žádosti vyrozumění a oznámilo termín začátku vzdělávání.

Akreditovaný kvalifikační kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí stanovenou prováděcím právním předpisem. Po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce získal absolvent osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.