Další formy vzdělávání

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Kurzy „Aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví“ (MKF)

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) je nástroj Světové zdravotnické organizace (WHO) k hodnocení zdraví a disability. Tato klasifikace je výsledkem dlouhodobé intenzivní práce špičkových odborníků z celého světa. Vznikla díky rozsáhlé mezinárodní a multidisciplinární spolupráci, je řízena vědeckými principy a podrobována rozsáhlým praktickým zkouškám. Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zavedl MKF jako oficiální klasifikaci vyhláškou s platností od 1. července 2010. Podle této vyhlášky je každý ošetřující lékař povinen používat klasifikaci MKF, pokud u pacienta zjistí zdravotní stav s určitým stupněm disability, která bude dlouhodobého nebo trvalého charakteru. Vzdělávací kurzy v rámci této aktivity byly spuštěny v lednu 2012 a je o ně velký zájem.

Kurzy IPVZ

Jednalo se o nepovinné vzdělávací akce v rámci specializačního vzdělávání. Odborné kurzy a školící akce pořádaly katedry, které jsou součástí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 

Odborné texty

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky byly připraveny odborné publikace týkající se aktuálních témat (např. veřejné zdravotnictví.). Texty jsou určeny k samostudiu. Cílem publikací je prohloubení odborných znalostí z daného oboru. Odborné výukové texty budou pro nelékařské zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky vytvořeny a distribuovány v průběhu roku 2013 bezplatně. 

Vzdělávací akce realizované externími realizátory

V projektu byly na základě požadavků a potřeb odborné veřejnosti definovány nové možnosti realizace vzdělávacích aktivit. Zdravotnickým zařízením, potažmo zaměstnavatelům, se díky tomu  otevřela jedinečná možnost vyhovět požadavkům jednotlivých pracovišť a potřebám zaměstnanců na prohloubení či zvýšení kvalifikace a obnovování znalostí.

V rámci této subaktivity bylo možné realizovat následující vzdělávací aktivity:

  • Inovační kurzy
  • Odborné stáže
  • Školicí akce
  • Kongresy 
  • Sympozia 

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.