E-learning pro nelékaře

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.

V projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů byly od března roku 2012 postupně zájemcům bezplatně zpřístupňovány e-kurzy určené pro zdravotní sestry - edukátorky pacientů s různým druhem onemocnění. Edukátorky, ale i všeobecné sestry se v rámci studia e-kurzů mohly seznámit s tématem edukace pacientů obecně, s právními normami, s problematikou řízení kvality ve zdravotnictví a sociální péči, se zásadami komunikace s pacienty, s etickými normami chování. Dozvěděly se také jak edukovat, např. pacienty s diabetem mellitem, s nefrologickým nebo neurologickým onemocněním. Vedle těchto e-kurzů byl od listopadu 2012 k dispozici ještě e-kurz Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře určený pro farmaceuty pracující samostatně v lékárnách, zdravotní sestry v ordinacích lékařů a další odborníky nelékařských profesí. Od prosince 2012 bylo možno rovněž studovat e-kurzy: Péče o dětského hemodialyzovaného pacienta, Prevence vertikálního přenosu HIV infekce.

Všechny připravované e-kurzy měly souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením vzdělávací akce (e-kurzu) do jejího kreditního systému vzdělávání a byly jim přiděleny kredity. V některých případech měly e-kurzy vydáno souhlasné stanovisko i jiných profesních organizací, např. Asociace klinických logopedů České republiky, České lékárenské komory.

Každý úspěšný absolvent e-kurzu získal Potvrzení o účasti na e-kurzu s vyznačeným počtem kreditů.

Název e-kurzu Časová dotaceikona řazení Počet kreditů
Edukace v nutriční péči odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Řízení kvality ve zdravotnictví a sociálních službách odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Edukace v péči o seniory odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Právní minimum odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Edukace pacientů s nefrologickým onemocněním odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Prevence vertikálního přenosu HIV infekce odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Péče o dětského hemodialyzovaného pacienta odpovídá 15 hodinám prezenční výuky 3
Edukace u pacientů s diabetes mellitus odpovídá 17 hodinám prezenční výuky 3
Edukace pacienta s onkologickým onemocněním odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 3
Obecné formy edukace odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 3
Edukace pacientů s neurologickým onemocněním odpovídá 20 hodinám prezenční výuky 3
Legislativa pro manažery z řad nelékařů odpovídá 30 hodinám prezenční výuky 3
Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře odpovídá 40 hodinám prezenční výuky 3
Přístup k pacientovi a komunikace odpovídá 5 hodinám prezenční výuky 2
Etické normy chování odpovídá 7 hodinám prezenční výuky 2

Postup přihlašování ke studiu e-kurzů

  1. registrace do IS ZEUS na adrese http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz
  2. přihlášení na e-kurz v Katalogu vzdělávacích akcí (na základě přihlášky Vám bude zasláno Čestné prohlášení k vyplnění a podpisu) http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/Portal/Akce/Nelekari 
  3. vyplnění, podepsání a zaslání Čestného prohlášení poštou koordinátorovi e-learningu na adresu: IPVZ, k rukám Bc. Petra Trojanové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.
  4. zařazení ke studiu e-kurzu koordinátorem e-learningu
  5. vlastní studium e-kurzu v rámci IS ZEUS

Co je to e-learning, e-kurz?

E-learning (elektronické vzdělávání) je jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí.

E-kurz (elektronický nebo e-learningový kurz) se od prezenčního kurzu liší tím, že probíhá ve virtuálním vzdělávacím prostředí, kdy je studující fyzicky oddělen od vzdělávajícího.

Proč studovat elektronicky?

Předně nemusíte nikam cestovat, přizpůsobit se termínu konání školení ani řešit svoji nepřítomnost na pracovišti či doma. Čas i místo, kde budete studovat si zvolíte sami dle Vašich možností nebo zkrátka kdy a kde se Vám to nejvíce vyhovuje. Další nespornou výhodou elektronického studia je, že si sami volíte studijní tempo, tedy kolik toho v daný den a čas zvládnete prostudovat. V neposlední řadě si sami vyberete téma e-kurzu i jeho dílčí kapitoly podle toho, co Vás zajímá, jaké znalosti si chcete prohloubit. Co ke studiu potřebujete? Počítač, připojení na internet, čas a chuť se něco naučit. Podívejte se na ukázku e-kurzu Krvácení do GIT (demo) níže a staňte se zdarma studentem prvních e-kurzů v projektu.

IS ZEUS a platforma pro e-learning

Informační systém ZEUS pro IPVZ poskytuje kompletní servis v oblasti evidence jednotlivých vzdělávacích akcí. Pro zájemce o studium nabízí systém kompletní přehled otevřených akcí se specifikací nutných kvalifikačních předpokladů a pokynů pro školení. Nelékaři se mohou hlásit na jednotlivé termíny akcí, sledovat stav zpracování přihlášky a mají zde i osobní přehled získaných absolventských certifikátů z navštívených školení. Součástí systému ZEUS je i funkcionalita e-learningu zajištěná integrovaným modulem LMS iTrivio, který umožňuje realizovat elektronická školení, včetně závěrečných testů a diskusních fór.

Demo E-kurzu