Etické normy chování

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Cílová skupina: 
všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, ortoptisty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.
Podmínky účasti v e-kurzu: 
Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý nelékař s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.
Cíle e-kurzu: 
Cílem kurzu je seznámení se základními i rozšířenými vědomostmi, související s etikou. Předmětem e-kurzu je rovněž historie etiky, ale i její současností, terminologie, jednotlivé směry a teorie. Pro etiku jsou důležité normy, které rovněž vychází z tradic a jsou modernizovány a upravovány podle vývoje lidstva. Tento e-kurz zajímavou formou obohacuje samostudium, kdy studujícím umožňuje zopakovat si a následně ověřit získané znalosti a dovednosti. Pro další studium je k dispozici seznam literatury. E-kurz je zakončen závěrečným testem zaměřeným na prověření úrovně znalostí z dané oblasti, k jehož úspěšnému absolvování má studující 3 pokusy. Po jeho úspěšném absolvování získá účastník e-kurzu Potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě s vyznačeným počtem kreditů. E-kurz je v rámci celoživotního vzdělávání nelékařů ohodnocen dle platné legislativy 2 kredity a je zařazen do kreditního systému vzdělávání České asociace sester.
Termíny e-kurzu: 

1. 3. – 31. 3. 2012 (číslo akce ČAS/KK/454/2012)
1. 6. – 30. 6. 2012 (číslo akce ČAS/KK/454/2012)
1. 9. – 30. 9. 2012 (číslo akce ČAS/KK/454/2012)
1.1.- 31.12.2014 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).
1.1.- 31.12.2015 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).

Časová dotace: 
odpovídá 7 hodinám prezenční výuky
Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 
2
Ukázky e-kurzu: 
Etické normy chování
Etické normy chování
Etické normy chování
Etické normy chování