Prevence vertikálního přenosu HIV infekce

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Cílová skupina: 
E-kurz je určen pro sestry, které se v praxi dostávají do kontaktu s HIV pozitivními ženami, tedy především sestry gynekologické, sestry instrumentářky, sestry anesteziologické, ale také neonatologické nebo pediatrické sestry. Studium poskytne absolventům e-kurzu všeobecný odborný přehled a možnost osvojit si teoretické znalosti z oblasti problematiky HIV infekce a rizika vertikálního přenosu této infekce.
Podmínky účasti v e-kurzu: 
Účastník odpovídá cílové skupině e-kurzu. Účastníkem e-kurzu se může stát každý nelékařský pracovník s většinovým úvazkem mimo hlavní město Praha.
Cíle e-kurzu: 
E- kurz „Prevence vertikálního přenosu HIV infekce“ prohlubuje a obohacuje znalosti, získané v kvalifikačním studiu. Absolvování e-kurzu bude přínosné pro přístup k HIV infikovaným gravidním ženám na odborně zaměřených pracovištích. Doporučená praxe v oboru je nejméně jeden rok. Tento e-kurz zajímavou formou obohacuje samostudium, kdy studujícím umožňuje zopakovat si a následně ověřit dosavadní získané znalosti a dovednosti pomocí interaktivních cvičení. V textu e-kurzu naleznete nejčastěji se vyskytující témata, která by měla znát sestra, která přichází do kontaktu s HIV pozitivní ženou. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a texty původních prací uvedených v seznamu literatury. Závěrečný test e-kurzu je zaměřen na prověření úrovně znalostí z dané oblasti. Absolvent e-kurzu bude seznámen s aktuálními epidemiologickými daty ve světě a v ČR, osvojí si odborné termíny používané v souvislosti s HIV infekcí, bude znát klasifikaci a stádia onemocnění, bude informován o základních opatřeních snižující riziko vertikálního přenosu HIV, bude detailně informován o správném postupu realizace těchto opatření, měl by být schopen poskytnout základní psychologickou podporu pacientkám, měl by umět správným způsobem motivovat pacientku ke spolupráci. Autor: MUDr. David Jilich, lékař Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce Recenzent: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
Termíny e-kurzu: 

1. 12. – 31. 12. 2012 (ČAS/KK/2890/2012)
1.1.- 31.12.2014 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).
1.1.- 31.12.2015 (v případě zájmu napište email na elearning@ipvz.cz, budou Vám sděleny další instrukce).

Časová dotace: 
odpovídá 15 hodinám prezenční výuky
Počet kreditů za úspěšné absolvování e-kurzu: 
3
Ukázky e-kurzu: 
Prevence vertikálního přenosu HIV infekce
Prevence vertikálního přenosu HIV infekce
Prevence vertikálního přenosu HIV infekce
Prevence vertikálního přenosu HIV infekce