Historie vzdělávacích aktivit

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Níže uvádíme seznam vybraných vzdělávacích aktivit za období 2010-2012.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Certifikovaný kurz Zhotovení kombinované náhrady s využitím zásuvných spojů (NCONZO), 4. 4. 2011 - 23. 6. 2011

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizovalo certifikovaný kurz Zhotovení kombinované náhrady s využitím zásuvných spojů, v jehož rámci bylo ve čtyřech bězích proškoleno celkem 20 osob....

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Certifikovaný kurz Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, 20. 6. 2011

Dne 20. 6. 2011 pobíhal v Hradci Králové certifikační den 4. běhu certifikovaného kurzu Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Kurz byl absolvován pod vedením lektorky paní Hepnerové.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Zajištění průchodnosti dýchacích cest, 16.05. – 19.05. 2011

Zajištění průchodnosti dýchacích cest „ - 2. výukový blok – 16. 05. – 19. 05. 2011 - akreditované pracoviště: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů v Brně.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

CK Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, 16. 6. 2011

16. 6. 2011 Zlín, 9. běh CK Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Lektorka paní Hepnerová.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Seminář MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘŮ 14. 6. 2011 FN Hradec Králové

Seminář byl zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, obsahoval důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracoviště. Informoval o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Výroční konference k projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů - 9. 6. 2011

9. 6. 2011 proběhla Výroční konference k projektům Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, která se konala v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Konference byla zaměřena na zhodnocení výsledků prvního roku trvání obou...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, 20. 05. – 22. 05. 2011

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) (5. výukový blok – 20. 05. – 22. 05. 2011).

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

CK Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, České Budějovice, 17.- 18. 5. 2011

CK Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, 3. běh dne 17.- 18. 5. 2011 v Českých Budějovicích. Lektorka kurzu paní Ing. Klepaczová.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Schůzka lektorů a školitelů certifikovaného kurzu Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky

V dubnu 2011 proběhla přípravná schůzka lektorů a školitelů certifikovaného kurzu Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky. Kromě lektorů SZŠ a VOŠZ Zlín se zúčastnili i lékaři a vedoucí pracovníci obou akreditovaných pracovišť...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Certifikovaný kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení (NCONZO), 4. 3. 2011 - 10. 4. 2011

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizovalo certifikovaný kurz Interní auditor ve zdravotnickém zařízení, v jehož rámci bylo ve čtyřech bězích proškoleno celkem 100 osob. Jednotlivé běhy...