Informace pro akreditovaná pracoviště

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.

Postup zapojení AP do projektu

Na realizaci jednotlivých certifikovaných kurzů  (CK) a akreditovaných kvalifikačních kurzů (AKK) byla průběžně vyhlašována výběrová řízení, s jejichž vítězi byly podepsány smlouvy.

Jednotlivé certifikované (CK) a akreditované kvalifikační kurzy (AKK) byly zveřejňovány prostřednictvím IS ZEUS. Zájemce o studium si podal žádost o zařazení do CK nebo AKK  na akreditované pracoviště a žádost musela obsahovat následující:

  • úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, nebo o uznání způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII. zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách  získávání  a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností  souvisejících  s poskytováním zdravotní péče. V případě zdravotnických pracovníků, kteří jsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob (zákon č. 96/2004 Sb. § 72), akreditované zařízení zkontroluje údaje podle věty první v tomto registru a úředně ověřené kopie dokladů nepožaduje;
  • kopii podepsané pracovní smlouvy s většinovým úvazkem v mimopražských zařízeních, která je uzavřena minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity v rámci projektu. Tato pracovní smlouva musí být platná do doby než účastník zakončí CK nebo AKK, nejpozději do 31. 3. 2013.
  • cizí státní příslušníci přikládají k žádosti rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. 

Poté se uchazeč přihlásil na vzdělávací akci příslušného CK nebo AKK.