Informace pro další realizátory vzdělávacích aktivit

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.

Postup zapojení realizátora vzdělávacích aktivit do projektu

Na jednotlivé vzdělávací aktivity byla vyhlášena výběrová řízení, s jejichž vítězi byla podepsána smlouva.

Další možnosti zapojení realizátorů do projektu:

Realizátor, který měl zájem o vstup do projektu do aktivity A7 nebo A12 vyplnil elektronickou žádost  Informace o vzdělávací akci externího realizátora a Rozpočet vzdělávací akce. Tato žádost byla posouzena odborným expertem projektu a vedením projektu (v případě A7) či hodnotící komisí (v případě A12). 

Postup zapojení do projektu je popsán v metodice Žádost o podporu vzdělávací akce.

Po schválení akce byla podepsána s realizátorem smlouva a zahájena spolupráce.

Po podpisu smlouvy byl vytvořen a odsouhlasen tematický plán vzdělávacích aktivit s přesnou specifikací data a místa konání vzdělávacích aktivit včetně programu. Akce jednotlivých vzdělávacích aktivit byly zveřejňovány v rámci IS ZEUS. Realizátor zajišťoval kontrolu studijních předpokladů zájemce o studium, které byly přesně vyspecifikovány u každé vzdělávací aktivity.