Klíčové aktivity projektu

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Zahájení projektu, výběr generálního dodavatele, řízení a koordinace projektu ze strany MZ ČR, průběžné vyhodnocování a modifikace projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, předání projektu
E-learningové kurzy pro nelékaře; Tvorba metodik náplně vzdělávání v rámci projektu, příprava výukových materiálů
Implementace a realizace vzdělávání 
Certifikované kurzy pro nelékařské povolání v oborech
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení
a Management zdravotnických zařízení
Akreditované kvalifikační kurzy
Konference a semináře pro nelékařské obory
Kurz pro kodéry pro pracovníky přímo řízených organizací
Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické
pracovníky pracující v zubní péči
Publicita a marketing projektu 
Tvorba e-learningového systému vzdělávání a elektronická evidence účastníků
Odborné kurzy/stáže; Kurzy "Aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví"; Odborné výukové texty; Vzdělávací akce realizované externími realizátory