Konference a semináře pro nelékařské obory

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Konference a semináře byly určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí.

Informace o vzdělávacím programu

Obsah konferencí a seminářů  byl zaměřen na získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod. Účast na konferenci a semináři zakládala možnost získání bodů v kreditním systému, neboť konference a semináře byly doloženy souhlasným stanoviskem profesních a jiných organizací. Konkrétní obsahy a náplně konferencí a seminářů byly vytvářeny v rámci realizace Projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí.

Konference a semináře probíhaly po celé ČR.

Podmínky pro přijetí

Nelékařský pracovník musel mít většinový pracovní úvazek u zaměstnavatele mimo hlavní město Praha. V případě více pracovních úvazků platilo totéž, v součtu musel být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají.

Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získal účastník doklad o absolvování.

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.