Novinky

06.09.2012
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu e-kurzů Edukace pacienta s onkologickým onemocněním, Právní minimum, Edukace pacientů s diabetes mellitus, Edukace pacientů v nutriční péči, Přístup k pacientovi a komunikace, Řízení kvality ve zdravotnictví a sociálních službách...
05.09.2012
Využijte poslední možnosti přihlásit se na zářiové běhy e-kurzů pro lékaře v projektu: Obecné formy edukace, Etické normy chování, Edukace pacientů s nefrologickým onemocněním, Právní minimum, Přístup k pacientovi a komunikace, Edukace pacientů s diabetes mellitus, Řízení...
Ve dnech 24. – 25. září 2012 se v prostorách Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana (vstup do objektu je možný pouze s platným občanským průkazem) uskuteční MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NEUROREHABILITACE za účasti mnoha významných osobností oboru z České republiky i ze...
V rámci individuálního projektu OP LZZ „Vzdělávání nelékařů“ bude od října 2012 realizován certifikovaný kurz „KURZ PRO VŠEOBECNÉ SESTRY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII“. Tento kurz je jedinečný ve speciálních činnostech, kterými absolvent kurzu získává zvláštní odbornou způsobilost. Velký zřetel...
Na 2. a 3. běh e-kurzu „Přístup k pacientovi a komunikace“ se mohou nově přihlašovat i kliničtí logopedi. Vyhověli jsme zvýšenému zájmu této cílové skupiny a získali souhlasné stanovisko Asociace klinických logopedů ČR se zařazením e-kurzu do jejich kreditního systému.
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 3. běhu e-kurzu Etické normy chování, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 1. běhu e-kurzu Edukace v nutriční péči, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky. Termín...
Dne 19.6.2012 se v KONGRESOVÉM CENTRU IKEM u příležitosti završení druhého realizačního roku individuálních projektů OP LZZ  „VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ“ a „VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ“ uskuteční II. VÝROČNÍ KONFERENCE. Na konferenci budou diskutovány novinky týkající se postgraduálního vzdělávání...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 1. běhu e-kurzu Přístup k pacientovi a komunikace, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví,...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 1. běhu e-kurzu Edukace u pacientů s diabetes mellitus, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře a...