Novinky

Provoz informačního systému ZEUS byl 16.5.2012 ve 12:00 obnoven.
Vážení, od 11.5.2012, 16 hodin je z technických důvodů mimořádně dočasně přerušen provoz informačního systému ZEUS. Předpokládaný termín obnovení provozu je 18. 5. 2012 v 16 hodin. Členové projektových týmů Vám budou plně k dispozici nejen po celou dobu přerušení provozu, ale i po jeho obnovení k...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 1. běhu e-kurzu Právní minimum, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty,...
Na 2. a 3. běh e-kurzu Etické normy chování se mohou nově přihlašovat i kliničtí logopedi. Vyhověli jsme zvýšenému zájmu této cílové skupiny a získali souhlasné stanovisko Asociace klinických logopedů ČR se zařazením e-kurzu do jejich kreditního systému.
Dne 3.5.2012 se v Kongresovém sále hotelu ILF uskutečnilo setkání vedoucích kateder Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pod patronací ředitele IPVZ MUDr. Vladimíra Pavelky. Setkání se zúčastnilo více než 60 zástupců jednotlivých kateder. Na setkání zazněly mimo jiné informace o...
Zdravotnickým zařízením, potažmo zaměstnavatelům, se díky individuálnímu projektu OP LZZ „Vzdělávání nelékařů“, jehož realizátorem je MZ ČR, otevírá jedinečná možnost vyhovět požadavkům jednotlivých pracovišť a potřebám zaměstnanců na prohloubení či zvýšení kvalifikace a obnovování znalostí. V...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 1. běhu e-kurzu Edukace pacientů s nefrologickým onemocněním, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry. Termín zahájení 1. běhu studia tohoto e-kurzu je 1. květen 2012....
Díky individuálnímu projektu OP LZZ „Vzdělávání nelékařů“, jehož realizátorem je MZ ČR, se nelékaři již dnes mohou hlásit do 3 týdenního přerušovaného kurzu „Management a ekonomika ve zdravotnictví“, který je ohodnocen 72 kredity. Kurz začíná 28.května 2012. Výuka bude probíhat na půdě Institutu...
02.04.2012
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu 1. běhu e-kurzu Obecné formy edukace, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky a nutriční terapeuty. Termín zahájení prvního běhu studia tohoto e-kurzu...
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu II. běhu e-kurzu Etické normy chování, který je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“. E-kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční...