Novinky

16.02.2012
V současné době je možno přihlašovat se ke studiu prvního e-kurzu v projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů Etické normy chování. E-kurz je určen pro všeobecné sestry ale i pro ostatní nelékařské profese. Termín zahájení prvního měsíčního běhu studia tohoto e-kurzu je 1. 3. - 31. 3....
13.12.2011
IPVZ v roce 2011 v rámci projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů ve spolupráci s Českou asociací sester připravil první odborné e-kurzy pro nelékaře (všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, edukační sestry, farmaceuty, ale i ostatní nelékařské...
23.11.2011
Škola veřejného zdravotnictví IPVZ pořádá jednodenní předvánoční seminář na téma Jaké změny přináší nový zákon o zdravotních službách? Odborné lektorky: MUDr. Helena Sajdlová, ředitelka Odboru zdravotních služeb MZ ČRMUDr. Lenka Hřebíková, ředitelka Odboru zdravotního dohledu MZ ČRModeruje: MUDr....
Škola veřejného zdravotnictví IPVZ pořádá dvoudenní kurz na téma „Nácvik komunikačních dovedností“ Odbornou lektorkou je PhDr. Magdalena Frouzová Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními verbálními i neverbálními komunikačními dovednostmi, které jsou potřebné v jejich profesi. Obsahem kurzu...
VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE V. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN IPVZ za finanční podpory ESF,  Projektu „Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů“ ve spolupráci s I. Chirurgickou klinikou LF MU, Brno a FN u sv. Anny, Brno pořádá 3 satelitní výuková sympozia na...
26.09.2011
Semináře budou zaměřeny na informace o průběhu projektů Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracoviště. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
20.09.2011
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracovišťě. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
Vážení, rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 8. 2011 bude uveden do provozu informační systém ZEUS, sloužící k realizaci vzdělávacích aktivit v Projektu. Od tohoto data bude veškerá administrace (zveřejňování vzdělávacích akcí s termíny konání, přihlašování účastníků, vyhodnocování...
 V souvislosti se zavedením nového Klientského systému IS ZEUS od srpna 2011 do ostrého provozu, který bude sloužit ke snazší administraci vzdělávacích aktivit, proběhla ve dnech 21.6.2011 v Brně a 27. 6. 2011 v Praze školení tohoto informačního systému. Z důvodu velkého zájmu o toto školení...
V květnu uplynul rok od počátku realizace vzdělávacího projektu s názvem Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví.