Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konferenci k projektům Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, která se koná pod záštitou Leoše Hegera, ministra zdravotnictví ČR. Konference se bude konat 9. 6. 2011 od 10:00 hodin v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze a bude zaměřena na...
V odborném časopise pro nelékařské zdravotnické pracovníky SESTRA č. 5/2011 byl zveřejněn článek Vzdělávání nelékařů z ESF.
04.05.2011
Pro projekt Prohlubování vzdělávání nelékařů byl aktualizován formulář Čestné prohlášení, který nově obsahuje všechny potřebné údaje pro vyplňování tabulek Sledované indikátory projektu (SIP). Formulář najdete v dokumentech ke stažení.
termín konání: 26.5.2011 místo konání: IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 Seminář je určen pro zástupce realizátorů vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a klade si za cíl upozornit realizátory na hlavní úskalí při administraci a realizaci vzdělávacích aktivit v...
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaných pracovišť. Informace o výběrových řízeních a možnostech bezplatného vzdělávání lékařů v certifikovaných kurzech, vzdělávacích programech:...
11.04.2011
Dne 3.3.2011 byla podepsána smlouva se sdružením „DUK“ ( Dental asistence s.r.o. a Nemocnice Na Homolce) o poskytování služeb dodavatele implementace vzdělávacích programů „Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči“....
11.04.2011
Dne 10.3.2011 byla podepsána smlouva s firmou STYRAX, a.s. o poskytování služeb dodavatele implementace vzdělávacího programu „Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky především přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví“. Vzdělávací akce „Kurz pro kodéry pro nelékařské...
který se koná ve čtvrtek 21.4.2011 v Kongresovém sálu Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4. Seminář je určen pro lékaře i nelékaře, ředitele a další členy vedení zdravotnických zařízení, všechny pracovníky, kteří se zabývají zdravotnickou informatikou, zástupce zdravotních pojišťoven a pro...
Dovolujeme si Vás upozornit, že byly prodlouženy termíny pro podání nabídek u veřejné zakázky na vzdělávací akci Konference, semináře a workshopy pro praktické lékaře pro děti a dorost z 28. 2. 2011 na 11. 3. 2011 a dále na vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika...
Seminář bude zaměřen na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, na důležité informace pro zaměstnavatele zdravotnických pracovníků, zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracoviště. Informace o výběrových řízeních v projektech Prohlubování a zvyšování úrovně...