Novinky

Datum konání: čtvrtek 27. 1. 2011, 9.00 - 15.30 Místo konání: Kongresový sál hotelu ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4. Seminář je určen především ředitelům a dalším členům vedení zdravotnických zařízení, ekonomickým náměstkům a dále všem pracovníkům (lékařům a nelékařům), kteří se zabývají...
Dne 20.1.2011 bude probíhat v rámci projektu: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech, telekonference s názvem "...
Seminář bude zaměřen na probíhající a plánovaná výběrová řízení na certifikované kurzy a další aktuální informace o projektech Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní...
Datum konání akce: 9.12.2010 Konference pořádaná Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Konference je určena pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví. Konference se koná v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ, Hotel ILF,...
11.10.2010
IPVZ se stalo generálním partnerem v projektu Vzdělávání pracovníků Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí financovaném ze sociálních fondů Evropské Unie. Projekt podporuje vzdělávání jak lékařů, tak nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří mají pracovní úvazek 0,6 a více mimo...
10.09.2010
Seminář je pořádán MZ ČR a IPVZ a bude se konat 23.9. 2010 od 13:00 do 16:00 v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Seminář je určen pro management fakultních a krajských nemocnic a akreditovaných pracovišť v ČR. Bližší informace viz program....
17.06.2010
Konference pořádaná Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Konference je určena pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví. Konference se koná v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ, Hotel ILF, Budějovická 15, 140 00 Praha 4, učebna...
20.05.2010
Úvodní konference Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie Konference pořádaná Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti...
09.04.2010
Ministerstvo zdravotnictví od 1. května spustí projekty na vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekty zaměřené na rozvoj, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a...