Odborné výukové texty

Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese

doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc.
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.
Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

prohlédnout

Metodologie ošetřovatelské praxe s využitím ošetřovatelských teorií a modelů

doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.

prohlédnout

Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

prohlédnout

Radiologicko – anatomický obrazový atlas a česko-latinsko-anglický slovník pro nelékaře

Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

prohlédnout