Seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ)

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

1. Mohou se do projektu jako účastníci zapojit i zdravotničtí pracovníci – nelékaři, kteří jsou zaměstnanci nestátních zdravotnických zařízení, privátních zdravotnických zařízení, nebo zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je město?

V projektu je vymezena účast na vzdělávacích aktivitách takto: zúčastnit se mohou všichni zdravotničtí pracovníci s podmínkou že musí mít většinu svého pracovního úvazku mimo hlavní město Prahu (v případě více úvazků platí totéž - v součtu jich musí být více mimo území Prahy). DPP a DPČ se nezapočítávají.

2. Mohu se přihlásit jako účastník vzdělávacích akcí, které jsou hrazeny z projektu, pokud pracuji na DPP nebo DPČ?

Bohužel ne. Nelékařský pracovník musí mít většinu svého pracovního úvazku mimo hlavní město Prahu (v případě více úvazků platí totéž - v součtu jich musí být více mimo území Prahy). DPP a DPČ se nezapočítávají.

3. Mohou se projektu účastnit také OSVČ?

Ano. Projektu se mohou účastnit i OSVČ, pokud jsou zdravotnickými pracovníky podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

4. Je možné přihlásit se na CK, pokud jsem momentálně na mateřské dovolené?  Registraci mám platnou, smlouvu před MD na dobu neurčitou.

Pokud máte uzavřenou pracovní smlouvu mimo hlavní město Prahu a jedná se o většinový pracovní úvazek, pak se do projektu přihlásit můžete i v případě, že jste po dobu trvání vzdělávací akce na mateřské dovolené.

5. Proč se nemohou do vzdělávacích aktivit přihlásit zdravotničtí pracovníci zaměstnaní v Praze?

Jde o projekt, který je   spolufinancován  Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, a proto je nutné dodržovat pravidla OP LZZ. Mezi těmito pravidly je  i podmínka, že podporu z tohoto operačního  programu mohou čerpat   pouze  mimopražští   pracovníci.  Týká se to i projektů z jiných oborů.

6. Jaké podmínky musím splnit pro přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu v rámci projektu?

Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. Vzhledem k zaměření projektu výhradně na mimopražské účastníky (viz FAQ 5.) je nutné mít většinový pracovní úvazek mimo hlavní město Prahu.

7. Jaké jsou podmínky pro možnost účastnit se seminářů a konferencí pořádaných v rámci projektu?

Tato vzdělávací aktivita je určena pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí pracující bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializační způsobilosti a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí. Vzhledem k zaměření projektu výhradně na mimopražské účastníky (viz FAQ 5.) je nutné mít většinový pracovní úvazek mimo hlavní město Prahu.

8. Jaké podmínky musím splnit, abych se mohla přihlásit do certifikovaného kvalifikačního kurzu v rámci projektu?

Podmínkou přijetí do CK je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. Rovněž je vzhledem k zaměření projektu na mimopražské účastníky nutné mít většinový pracovní úvazek mimo hlavní město Prahu.

9. Jakým způsobem se mohu přihlásit na vzdělávací akce jako účastník?

Přihlašování na vzdělávací akce projektu probíhá přes informační systém ZEUS: https://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/. Druhou možností je přihlásit se přímo u konkrétního realizátora dané vzdělávací akce.  

Na adrese https://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/ můžete sledovat aktuální nabídku vzdělávacích akcí.

10. Obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce na vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu. Chtěli bychom se na vzdělávání v rámci projektu podílet. Jaký je postup, pokud se chceme stát školiteli?

Pokud jste realizátorem akreditovaných certifikovaných kurzů či akreditovaných kvalifikačních kurzů, můžete se přihlásit do výběrového řízení, které bude vyhlášeno na jednotlivé oblasti v jednotlivých krajích, oblastech, nebo pro celou ČR. Stanete-li se vítězi výběrového řízení, bude s vámi uzavřena smlouva o poskytování vzdělávacích služeb. Výběrová řízení bývají vyhlašována průběžně v několika vlnách. Sledujte proto tyto stránky.

11. Je možné uspořádat v rámci projektu také seminář či konferenci?

Pro realizaci semináře nebo konference je nutné vyplnit vstupní formuláře – Informaci o vzdělávací aktivitě a Rozpočet této vzdělávací aktivity. Následně prochází navržená vzdělávací aktivita odborným posudkem, který rozhodne o jejím zařazení do projektu vzdělávání nelékařů. Oba vstupní formuláře jsou ke stažení na  http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/pro-zamestnavatele - Soubory ke stažení. V této sekci je rovněž k dispozici manuál s podrobným popisem realizace konference či semináře. Více informací najdete na stránce pro zaměstnavatele.