Tisk odborných výukových textů pro Projekt vzdělávání nelékařů

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
Časové údaje veřejné zakázky
Datum vyhlášení : 
18.01.2013
Lhůta pro podání nabídky : 
30.01.2013 - 10:00
Popis veřejné zakázky
Stav: 
Ukončené
Klíčová aktivita: 
Ostatní
Místo realizace zakázky: 
Celá ČR
Kontaktní osoba: 
Mgr. Lukáš Oramus, +420 596 618 918, oramus@ipvz.cz
Doplňující popis / poznámka: 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je tisk a kompletace odborných výukových textů pro Projekt vzdělávání nelékařů.

Zadavatel bude po dobu trvání smlouvy s vybraným uchazečem požadovat tisk 4 publikací – odborných výukových textů, přičemž 1 publikace bude ve formátu B5 a 3 publikace ve formátu A5.

Rozsah a specifikace publikací bude následující:

publikace ve formátu B5: Radiologicko – anatomický obrazový atlas a česko-latinsko-anglický slovník pro nelékaře - Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
- 22 černobílých tiskových stran textu formátu B5
- 65 tiskových stran formátu B5 obsahujících černobílý obrázek (rentgen) s jednobarevnými popisky; vzor takovéto tiskové strany tvoří přílohu č. 3 k této výzvě
- 2 barevné tiskové strany obálky formátu B5 (specifikace 4/0)
- publikace bude vytištěna v 500 vyhotoveních
- formát: B5, oboustranný tisk
- barevnost: obálka barevně, prostý text černobíle, strany s rentgeny černobíle s jednobarevnými popisky
- papír obálka: 200g, křída lesk
- papír prostý text: 90g, ofset
- papír strany s rentgeny: 100g, ofset
- vazba: V2 lepená

3 publikace ve formátu A5
1. Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře - MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
- 36 černobílých tiskových stran textu formátu A5
- 2 barevné tiskové strany obálky formátu A5 (specifikace 4/0)
- 17 barevných tiskových strany příloh ve formátu A5
- publikace bude vytištěna v 500 vyhotoveních
- formát: A5, oboustranný tisk
- barevnost: obrazová dokumentace barevně, obálka barevně, text černobíle
- papír obálka: 200g, křída lesk
- papír blok: 90g, ofset
- papír barevná obrazová dokumentace: 100g, ofset
- vazba: V2 lepená
2. Metodologie ošetřovatelské praxe s využitím ošetřovatelských teorií a modelů - Doc. PhDr. Alexandra Archalousová, Ph.D.
- 52 černobílých tiskových stran textu formátu A5
- 2 barevné tiskové strany obálky formátu A5 (specifikace 4/0)
- 2 barevné tiskové strany příloh ve formátu A5
- publikace bude vytištěna v 500 vyhotoveních
- formát: A5, oboustranný tisk
- barevnost: obrazová dokumentace barevně, obálka barevně, text černobíle
- papír obálka: 200g, křída lesk
- papír blok: 90g, ofset
- papír barevná obrazová dokumentace: 100g, ofset
- vazba: V2 lepená
3. Etika podnikání zdravotnických zařízení pro nelékařské profese - Doc. Ing. Zdenek DYTRT, CSc.; Doc. Ing. et Ing. Renáta MYŠKOVÁ, Ph.D.; Doc. Ing. Pavel DUSPIVA, CSc.; Ing. Zdeněk BRODSKÝ, Ph.D.; Ing. Karel ŠATERA, Ph.D., MBA
- 55 černobílých tiskových stran textu formátu A5
- 2 barevné tiskové strany obálky formátu A5 (specifikace 4/0)
- 1 barevná tisková strany přílohy ve formátu A5
- publikace bude vytištěna v 500 vyhotoveních
- formát: A5, oboustranný tisk
- barevnost: obrazová dokumentace barevně, obálka barevně, text černobíle
- papír obálka: 200g, křída lesk
- papír blok: 90g, ofset
- papír barevná obrazová dokumentace: 100g, ofset
- vazba: V2 lepená

S ohledem na v současné době probíhající předtiskovou úpravu publikací pro tisk berou uchazeči na vědomí, že konkrétní počet tiskových stran publikací může doznat změn, přičemž odchylka od počtu stran uvedených výše bude pro každou publikaci činit nejvýše +- 10 stran. Odměna vybraného uchazeče bude vypočtena z finálního počtu stran každé publikace předané k tisku.
Podklady pro Tisk budou Poskytovateli předávány elektronicky na nosiči (flash disk, CD, DVD) ve formátu PDF.
Další podmínky realizace veřejné zakázky, včetně obchodních a platebních podmínek, jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást výzvy k podání nabídek.

Dokumenty k veřejné zakázce