Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

V rámci projektu byla realizována široká nabídka kurzů a stáží zaměřená na edukaci celého dentálního týmu (zubních lékařů, dentálních hygienistek, všeobecných sester, zubních techniků a zubních instrumentářek). Vzdělávací aktivity byly věnovány především zubní péči o seniory, dětské pacienty a pacienty s hendikepem.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí do vzdělávací akce, stáže, inovačního kurzu, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči byla odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika podle zák. 96/2004 Sb., nebo odborná způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky podle zák. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Nelékařský pracovník musel mít většinový pracovní úvazek u zaměstnavatele mimo hlavní město Prahu. V případě více pracovních úvazků platilo totéž, v součtu musel být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají.

Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit získal účastník doklad o absolvování.

Realizátor vzdělávací akce

Dentální učení Kladno (DUK), sdružení Dental asistence s.r.o. a Nemocnice Na Homolce, se stalo vítězem výběrového řízení na realizaci této klíčové vzdělávací aktivity. Sdružení Dentální učení Kladno (DUK) nabízelo kvalitní odborné stáže pro mimopražské zubní lékaře a ostatní pracovníky v zubním lékařství včetně kurzů neodkladné péče určené zubním lékařům. Tento vzdělávací program se setkal s velkým ohlasem ze strany účastníků, kteří pozitivně hodnotili kvalitu, profesionalitu realizátora a obsahovou náplň vzdělávacích akcí.

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.