Nácvik komunikačních dovedností

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ pořádá dvoudenní kurz na téma

„Nácvik komunikačních dovedností“

Odbornou lektorkou je PhDr. Magdalena Frouzová

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními verbálními i neverbálními komunikačními dovednostmi, které jsou potřebné v jejich profesi.

Obsahem kurzu je především zvládnutí dialogu mezi zdravotníkem a pacientem, zvládnutí komunikace v týmu a nácvik nonverbálních komunikačních technik včetně zvládání manipulace.

Účastníci kurzu se seznámí také s komunikačními technikami, které se užívají v některých typických problémových situacích a při komunikaci s typickými problémovými pacienty.

Kurz je určen pro lékaře a zdravotníky nelékaře
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Datum konání: 18.10 – 19.10.2011 nebo 22.11. – 23.11.2011
Účastnický poplatek: 2000,- Kč

Přihlásit se můžete elektronicky na adrese: www.ipvz.cz/seznam vzdělávacích programů

kód akce 294012709 (pro lékaře)

kód akce 294012509 (pro nelékaře)

nebo

u paní Věry Pavelkové, telefon 271 019 335, e-mail pavelkova@ipvz.cz či na studijním odd.

V místě konání akce přihlášky vyřizuje paní Andrea Malá, telefon 261 092 442, e-mail mala@ipvz.cz.

V případě mimopražských zájemců (s většinovým pracovním úvazkem mimo Prahu) je možnost účastnit se tohoto kurzu zdarma, v rámci Evropského Projektu vzdělávání lékařů a nelékařů. V tom případě je třeba se na tuto vzdělávací akci přihlásit prostřednictvím projektového informačního systému ZEUS http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz (nutno kód akce viz výše).