Seminář - Jaké změny přináší nový zákon o zdravotních službách?

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem
23.11.2011

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ pořádá jednodenní předvánoční seminář na téma Jaké změny přináší nový zákon o zdravotních službách?

Odborné lektorky:

MUDr. Helena Sajdlová, ředitelka Odboru zdravotních služeb MZ ČR
MUDr. Lenka Hřebíková, ředitelka Odboru zdravotního dohledu MZ ČR
Moderuje: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA

Cílem semináře je informovat účastníky o změnách, které přinese nová legislativa v roce 2012.

Obsahem semináře je prezentace a diskuse nad změnami a novinkami, které nová právní úprava přináší a kterými se budou zdravotníci řídit od začátku příštího roku. Toto aktuální téma budou přednášet lektorky, které na MZ ČR novou normu připravovaly po odborné a věcné stránce a aktivně sledovaly jejich projednávání v PS a v Senátu ČR a mohou tedy nejlépe vysvětlit hlavní principy nového zákona.

Účastníci semináře se také seznámí s novými pojmy, jakými jsou například „zdravotní služby“ a definuje pojem zdravotní péče, který není v současné době žádným právním předpisem vymezen a který je podřazen pojmu zdravotní služby a zavádí definici pojmu „lege artis“.

Kurz je určen pro lékaře i nelékaře
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Datum konání: 9.12.2011 od 9:00 hodin
Účastnický poplatek: 1.500,- Kč
*

Přihlásit se můžete:

kód akce 294012272 (pro pražské účastníky)*

  • na studijním oddělení Hotelu ILF u paní Andrey Malé, telefon 261 092 442, e-mail mala@ipvz.cz 

 * V případě mimopražských zájemců (s většinovým pracovním úvazkem mimo Prahu) je možnost účastnit se tohoto kurzu zdarma, v rámci Evropského Projektu vzdělávání lékařů a nelékařů. V tom případě je třeba se na tuto vzdělávací akci přihlásit prostřednictvím projektového informačního systému ZEUS: http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz (kódy akce 294012772 pro lékaře nebo pod kódem akce 294012572 pro nelékaře).