Edukace pacienta s nefrologickým onemocněním - demo

Edukace pacienta s nefrologickým onemocněním

E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“ a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Autor: Bc. Jindra Kracíková

Vytvořeno v roce 2012. Všechna práva vyhrazena.

Verze: 1.1204A